Naprapatbloggen

Kinesiotape – et fargerikt verktøy

Du har kanskje observert den fargerike tapen som idrettsutøvere innen blant annet fotball, håndball, volleyball og friidrett bruker, og lurt på hva slags merkelig tape det er. Tapen heter kinesiotape og brukes også til ”mannen i gata”.

I motsetning til vanlig hvit sportstape som er designet for å støtte og ofte hindre en bevegelse, så er kinesiotape en elastisk muskeltape som består av 100 % akryl og fås i forskjellige farger. Uansett farge er tapen laget av det samme materialet og har dermed samme egenskap. Merkelig nok ønsker jentene som oftest rosa og guttene sort eller blå. Stoffet puster, er allergivennlig og limet aktiveres av varmen fra huden slik at tapen kan sitte på i 3-5 dager (1).

Kinesiotape korsrygg naprapat

Hvorfor bruker vi kinesiotape?

Formålet med tapen er å utnytte kroppens naturlige helingsprosesser 24 timer i døgnet, og kan være et effektivt supplement i vår behandling. Ene og alene har nok ikke kinesiotape en banebrytende effekt, men som et tillegg til andre tiltak vi jobber med så kan den være nyttig. Vi jobber som regel med kinesiotape i rehabsammenheng da vi prøver å få aktivert visse muskler eller muskelgrupper. Dette er noen av effektene vi er ute etter (1):

Øke blodsirkulasjon

Kinesiotape skal løfte huden omkring det appliserte området, hvor trykket reduseres og lymfestrømmen åpnes. Dette kan føre til at inflammasjon minsker, da blodgjennomstrømningen øker og ødem raskere kan transporteres vekk (2). Et eksempel på dette kan være senebetennelser.

Redusere smerte

Den smertereduserende effekten ved bruk av kinesiotape blir forklart gjennom “gate- kontroll teorien”. “Gate-kontroll teorien” mener at hjernen og nervesystemet kan regulere et smerte-input, ved å erstatte signalene med ikke-smertestimulerende input. Tapen stimulerer huden og øker stimulering til området, og kan dermed lindre smerten. Tapen kan også medvirke til smertereduksjon ved at den løfter huden og reduserer mengden av kjemiske reaksjoner og betennelse i området (2).

Avgjøre leddets posisjon

Ved påføring av kinesiotape, vil tapen trekke i huden og stimulere huden til musklene og tilhørende ledd. Dette kan øke signalene om leddets posisjon og bevegelse, samt forbedre reaksjonsevnen ved ugunstige ytterstillinger (1). Dette kan for eksempel være etter en kneoperasjon eller overtråkk av ankel.

Muskelfunksjon

Kinesiotape kan også brukes med formål om å styrke eller hemme en muskel (3). Det kan være ved for eksempel en fiberavrivning (partiell ruptur) eller hvis en pasient har problemer med muskelspenninger.

Teorien bak kinesiotape bygger på pasienters og terapeuters empiri. Det er foreløpig ingen vitenskapelig bevis på tapens virkning over lengre tid. Jeg bruker kinestiotape ukentlig på flere av mine pasienter, da de gir tilbakemelding på at det fungerer til deres formål, samt at jeg har hatt god nytte av tapen selv.

Litteraturliste:

  1. Andersen B, Neergaard C, Seest K. Tape dig selv. Kbh.: Munksgaard; 2014.
  2. Kenzo Kase, Jim Wallis, Tsuyoshi Kase. Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. 2. ed. Tokyo, Japan: Kinesio Taping Association; 2003.
  3. Leahy K. Kinesiology Taping-The Basics – Physiopedia, universal access to physiotherapy knowledge. [Internet]. [cited 2014 Oct 29]. Available from: http://www.physio-pedia.com/Kinesiology_Taping-The_Basics