Naprapatbloggen

Tag Archive: think big

 1. Fram Helserehab, tverrfaglig behandling av Parkinsons sykdom

  Leave a Comment

  I hverdagen som naprapat møter vi pasienter med mange forskjellige problemstillinger. Stort sett er dette muskel- og leddrelatert, og vi jobber primært med friske pasienter. Men fra tid til annen møter vi pasienter hvor det er noe som ikke stemmer, og man må ta et steg tilbake for å finne ut hvordan vi kan hjelpe disse pasientene på best mulig måte. Denne artikkelen beskriver vår rolle som naprapater i oppfølgingen av pasienter med Parkinsons sykdom.

  Pasienter med nevrologisk patologi er som regel kompliserte, og det er viktig er å stille riktig diagnose så tidlig som mulig i forløpet, slik at rett tiltak kan bli iverksatt fra begynnelsen av. Slik er det med noen av våre pasienter som er diagnostisert med Parkinsons sykdom.

  Hva er Parkinsons sykdom?

  Sykdommen er genetisk og skyldes dopaminbrist i substantia nigra, som kontrollerer bevegelser og tilpasser kommunikasjonen mellom nevroner i hjernen og musklene i kroppen. Symptomene er ofte skjelving (tremor) i en av armene, stivhet i kroppen, fremoverlent holdning samt forstyrret gange og balanse. Dette behandles primært medikamentelt med dopamintilskudd, men man kan også påvirke symptomene med rehabilitering og manuell behandling.

  Parkinsons sykdom

  Behandling av disse pasientene skjer alltid i samråd med lege, da det er viktig å finne riktige medisiner for den enkelte pasienten. Fra 1. april har vi vært så heldige å få innledet et samarbeid med Fram Helserehab på Rykkinn. Denne institusjonen er en del av spesialisthelsetjenesten, og har høy kompetanse innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering av pasienter med Parkinsons sykdom. Under oppholdet møter pasienten mange fagprofesjoner, blant annet lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier og idrettspedagog. Vi bistår i noen tilfeller med manuell behandling ved våre klinikker i Asker og på Fornebu, slik at pasientene får et helhetlig tilbud i tillegg til oppfølgingen de får på Fram.

  Hvordan behandler en naprapat Parkinsons sykdom?

  Behandlingen blir tilpasset hver enkelt pasient, ettersom symptomene ved Parkinsons sykdom utarter seg forskjellig hva gjelder alder, kjønn og hvor langt i forløpet vi møter pasientene. Som regel har disse behov for mykdelsbehandling som klassisk massasje, pressur av triggerpunkter og uttøying av muskulatur. Dette ettersom sykdommen medfører muskelspenninger og stivhet i påvirket arm og tilhørende område.

  En pasient vi hadde god effekt med i januar var på et 3 ukers opphold på Fram med daglig rehabilitering hos fysioterapeut, og ved siden av dette 4 behandlinger hos oss ved Rygg og Rehab Fornebu. Når oppholdet var over oppga pasienten at nakke og skulderparti aldri hadde vært så bra før. Det er veldig hyggelig å høre ettersom h*n hadde problemer med tremor i høyre hånd som medførte stivhet i også skulder og arm. Etter behandling hos oss og rehabilitering hos Fram havnet symptomene på et mer akseptablet nivå, og livskvaliteten ble bedre.

  Her kan du se historien til en av deres tidligere pasienter:

  Oppfølging ett år etter:

  Vi er veldig fornøyd med å knytte bånd til spesialisthelsetjenesten når det kommer til denne type pasienter. Det gjør at de kan takle sykdommen på en god måte, og det skaper bedre hverdager.