Naprapatbloggen

Tag Archive: ventelister

 1. Ny forskning på hva naprapater kan gjøre for ventelister.

  Leave a Comment

  Nylig ble en vitenskapelig helseøkonomisk studie om naprapatbehandling publisert i tidsskriften The Clinical Journal of Pain. Studien viser til bedre behandlingseffekt og lavere kostnader når naprapater behandler pasienter i helsekø / venteliste til ortopedisk operasjon.

  Behandling for muskel og skjelettplager i primærhelsetjenesten i Sverige er generelt innledet med råd og medisiner. Andrelinjebehandling er fysioterapi og / eller injeksjon og radiografi (billeddiagnostikk som røntgen, MR, CT mv). Tredjelinjebehandling er henvisning til ortoped. Manuell behandling er ikke en rutine i helsetjenesten. Det er en utfordring å identifisere pasienter som har nytte av behandling hos ulike spesialister.

  Den nåværende henvisningsstrategien bidrar trolig til lange ventelister i ortopediske avdelinger, som er kostbart og innebærer forlenget lidelse for pasientene. Målet med denne helseøkonomiske evalueringen var å sammenlikne kostnader og resultater fra naprapatisk manuell behandling med ortopedisk standard behandling for vanlige, lavt prioriterte, ikke kirurgiske muskel-og skjelettplager, etter andrelinjebehandling.
 Resultater etter en 12 måneders oppfølging viste signifikant større forbedring for de som fikk naprapatbehandling enn for ortopedisk standard behandling. Det var også veklagt at naprapatbehandling hadde betydelig lavere gjennomsnittlig kostnad per pasient, SEK 5427,- hos naprapat sammenliknet med SEK 14298,- hos ortoped.

  Les abstract fra studien her.

  Les mer om forskning her og her.

  The Clinical Journal of Pain